Η εταιρεία «ENERGYCON SOLUTIONS» είναι τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον Ενεργειακό τομέα

Απαρτίζεται από διπλωματούχους μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συνεργασίες με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που αφορούν μεγάλους Φ/Β Σταθμούς, Αιολικούς Σταθμούς και Υποσταθμούς Μέσης, Υψηλής και Υπερυψηλής τάσης , με αντικείμενο τόσο το αδειοδοτικό, μελετητικό, κατασκευαστικό τομέα , όσο και τον τομέα λειτουργείας και συντήρησης.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της εταιρείας αυτής, είναι η δραστηριοποίηση της σε κλάδους του ενεργειακού τομέα, όπως:

  •  Των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

  •  Της ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

     

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Follow Us

© 2023 · Dominant Marketing