Μελέτη

Μελέτη

Ηλεκτρομηχανολογικές (ΗΜ) μελέτες:
  • Ηλεκτρολογικές μελέτες
  • Σχέδια – Πιστοποιητικά ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ
  • Μελέτες Πυρασφάλειας
  • Μελέτες θέρμανσης και κλιματισμού
  • Μελέτες αερισμού – εξαερισμού
  • Μελέτες ύδρευσης και αποχέτευσης
  • Μελέτες ανελκυστήρων και ανυψωτικών συστημάτων
  • Μελέτες κολυμβητικών δεξαμενών (Πισίνες)
Ενεργειακές Μελέτες-ΚΕΝΑΚ
    Τόσο η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όσο και η εκπόνηση Ενεργειακών Μελετών, έχουν στόχο τον προσδιορισμό της ενεργειακή ταυτότητας και απόδοσης του κτηρίου και την υλοποίηση οικονομοτεχνικών προτάσεων για την ελαχιστοποίηση ενέργειας σε νέο ή ριζικά ανακαινιζόμενο κτήριο.

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

© 2023 · Dominant Marketing