Οι σταθεροί και διαρκώς αυξανόμενοι πελάτες της επιχείρησης μας αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση για την ποιότητα των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών προς αυτούς καθώς κατά την διάρκεια του χρόνου έχει μαθηματικώς αποδειχτεί ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος έργων που αναλαμβάνουμε και που αφορούν νέους πελάτες προέρχεται από συστάσεις υφιστάμενων πελατών μας.

Κατά την διάρκεια της υπερδεκαετούς δραστηριοποίησης της επιχείρησης μας έχουμε επιτύχει την:

1. Ένταξη σε αναπτυξιακά προγράμματα διαφόρων μορφών περισσοτέρων των 400 επιχειρήσεων
2. Πραγματοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων συνολικού ποσού μεγαλύτερου των €60.000.000
3. Παροχή ενισχύσεων με την μορφή επιδότησης συνολικού ποσού μεγαλύτερου των €35.000.000
4. Την δημιουργία εφαρμογή και παρακολούθηση πλήθους διαχειριστικών συστημάτων
5. Εκπαίδευση περισσοτέρων των 1.500 μικρομεσαίων επιχειρήσεων
6. Εκπαίδευση περισσοτέρων των 2.500 ιδιωτών
7. Κ.λ.π.

a95e22b20e6a4b04789da1ca5ed915a3